Съотношението на зъбните редици

Отклонения в съотношението на зъбните редици

Отклонения в съотношението между двете челястите
Кръстосана захапка/горните и долни зъби не се срещат правилно в определен участък/
Туберкулна захапка /дъвкателните повърхности на страничните съби са в неправилен контакт/
Лингвална захапка/смущение в съотношението на част от страничните зъби/

 

Отклонения в съотношението на целите челясти
Прогнатия/част или цялата горна челюст е по силно развита и издадена напред/
Прогения/част или цялата долна челюст е по силно развита и издадена напред/
Латерогнатия /отклонение на долната челюст в страни в ляво или в дясно/
Отворена захапка/липсва контакт между предните зъби/
Дълбока захапка/горните зъби припокриват долните повече от 1/2/

 

Зъбночелюстни деформации,засягащи отделната челяст
Протрузия/увеличаване на предния участък на зъбната дъга/
Ретрузия/скъсен е размерът на предния участък на зъбната дъга/
Компресия/ширината на зъбната дъга е по малка от нормалната/
Експанзия /увеличение на нормалната ширина на зъбната дъга/

Отклоненията в съотношението на зъбните редици представляват в една или друга степен нарушения в правилните статични и динамични съотношения между зъбите по време на покой и функция.В резултат е нарушена нормалната дъвкателна ефективност, хармоничната функция на ТМС /темпоромандибуларната става/ и мускулите както и естетичния външен вид.