Специализирана детска дентална медицина

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ДЕТСКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

 

Диагностика.
Електроодонтодигностика.
Патогалванизъм.
Фокални огнища.

 

Лечение.
Обезболяване.
Лечение на заболяванията на ТЗТ.
Лечение на зъбен кариес.
Лечение на заболявания на пулпата.
Лечение на заболяванията на периодонциума.
Лечение на некариеснизаболявания.
Лечение на дълбоко фрактурирани зъби.
Лечение на фрактури на челюстите и травми.
Екстракция на временни и постоянни зъби.
Възстановяване на дефекти на зъбните редици.
Лечение на заболяванията на устната лигавица.

 

Профилактика.
Първична профилактика.
Хранителна.
Хигиена.
Флуорна профилактика.
Поставяне на лакове.
Поставяне на силанти.
Вторична профилактика.
Лечение на заболяванията на ТЗТ и лигавица с цел предотвратяване на усложнения.
Третична профилактика.
Лечение на усложненията заболяванията на ТЗТ с цел предотвратяване на усложненията в други органи и системи.