Ортодонтия

Ортодонтия

Преглед и консултация.
Диагностика и план на лечение.
Лечение без фиксирана техника.
Лечение с фиксирана техника/брекети/.
Ретенция след завършване на лечението.