Местоположението на зъбите

Отклонения в местоположението на зъбите


Завъртян зъб/Един или група зъби са изместени от нормалното си положение в зъбната дъга./
Преместен зъб/Един или група зъби са разположени в страни от нормалното им място в зъбната редица./
Наклонен зъб/Преместване назъб при което част от зъба запазва нормалното си положение,но променя посоката на надлъжната си ос./
Диастема/Отклонение в нормалното положение на централните резци ,изразено в наличие на отстояние между тях над 1 мм./
Транспозиция/Смущение в положението ,при което два зъба са си сменили местата./

Отклонението в местоположението на зъбите е преди всичко нарушение на естетиката,но то представлява и нарушение в целостта на зъбната редица ,което само по себе си може да бъде причина за развитие на други ортодонтски нарушения а в по късна възраст до нарушения в зъбодържашия апарат и отклонените в местоположението и на съседните им зъби.