Лечение на денталните заболявания с обща анестезия при възрастни

Лечение на денталните заболявания с обща анестезия

При деца При възрастни

Индикациите и процедурите за лечение на денталните заболявания с обща анестезия при възрастни са идентични с тези при деца. Подхода е идивидуален и анестезиологичните техники са както при поставяне на анестезиа в болнично заведение. При възрастни при желание от страна на пациента дъбоката анестезия може да се замени с повърхностна анестезия-седация. При прилагането и пациента не изпитва болка, но е в съзнание и изпълнява определени действия.