За нас

МДЦ „НОРМА“ е основан от д-р Ивон Бъчварова – специалист по детска дентална медицина. В центъра се извършва специализирано лечение на денталните заболявания в детска възраст както при здрави деца, така и при деца със специфични потребности, с общи заблолявания, редки заболявания и синдроми. Работи се със съвременни технически средства и медикаменти, актуални техники на работа и средства и методи за обезболяване.