Брой на зъбите

Отклонения от нормалният брой зъби

Свръхбройни зъби
Вродено увеличение на нормялния брой зъби.
Персистирал млечен зъб
Млечен зъб,стоящ в зъбната редица след нормалното време за смяната му с постоянен.
Хиподонтия
Вродено намаляване на нормалния брой зъби.
Анодонтия
Вродена липса на зародишите на всички зъби.
Ретениран зъб
Зъби,които не са пробили и са останали вътре в челюстта след като времето за техния пробив е минало.

Промяна в нормалния брой зъби може да има и в следствие загуба на зъби поради заболявания на твърдите зъбни тъкани и техните усложнения.При всички случаи е нарушена целостта на зъбната редица и дъвкателната функция.